ความจริงที่ซาตานไม่อยากให้คุณรู้

ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนสมาธิและการล่อลวง เป็นเรื่องง่ายที่จะละสายตาจากสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง แต่มีบางสิ่งที่สำคัญที่ซาตานไม่อยากให้ใครรับรู้ – ความจำเป็นของการยอมจำนนต่อพระเจ้าทั้งหมด สังเกตสิ่งที่ อเลนจีไวท์ พูด
"ซาตานไม่อยากให้ใครเห็นความจำเป็นของการยอมจำนนต่อพระเจ้าทั้งหมด เมื่อจิตวิญญาณล้มเหลวในการยอมจำนนนี้ ความบาปจะไม่ถูกละทิ้ง" 6T 92

 

ซาตานยินดีที่เรากระตือรือร้นในคริสตจักร ทำงานเพื่อรับใช้เป็นมิชชันนารี
รับใช้ผู้อื่น และเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ของคริสตจักร แต่อย่าเพิ่งมอบชีวิตของเราให้กับพระเจ้าอย่างเต็มที่
ซาตานกระซิบข้างหูเราว่า "อย่ามอบทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าเลย เก็บส่วนหนึ่งของตัวคุณเองไว้" แต่จำไว้ว่า "การยอมจำนนต่อความจริงเพียงบางส่วนทำให้ซาตานมีโอกาสทำงานอย่างอิสระ จนกว่าชีวิตของเราจะยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ มันก็จะเป็นฐานที่มั่นของศัตรู" RH 11-28-1899

“หากบาปหนึ่งถูกรักษาไว้ในจิตวิญญาณ หรือมีการปฏิบัติผิดประการหนึ่งยังคงอยู่ในชีวิต สิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็จะแปดเปื้อน มนุษย์กลายเป็นเครื่องมือแห่งความอธรรม” DA 313
แต่มีความหวัง ด้วยการยอมจำนนต่อพระเจ้าโดยสมบูรณ์ เราจะพบ การอิสรภาพจากการครอบงำของความบาป เป็นการเดินทางเพื่อละทิ้งความปรารถนาของเราเองและยอมตามพระประสงค์ของผู้สร้างของเรา เมื่อเรายอมจำนนอย่างเต็มที่ เราจะพบความเข้มแข็ง สันติสุข และการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
ดังนั้นอย่าถูกหลอกโดยคำโกหกของศัตรู มาตระหนักถึงความสำคัญของการมอบทุกส่วนในชีวิตของเราแด่พระเจ้า เมื่อนั้นเท่านั้นที่เราจะสามารถหลุดพ้นจากโซ่ตรวนแห่งบาปและกลายเป็นเครื่องมือแห่งความชอบธรรมได้

Write a comment

Comments: 0